Skip to main content

Retour/ Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.

Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een 

fysieke winkel zou doen.

Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@kiesenkooprefurbished.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Voordat je een product retourneert moet je de volgende stappen doorlopen

  • Maak een reservekopie van je persoonlijke gegevens
  • Schakel ‘Zoek Mijn (Device)’ uit, anders kunnen we je product niet terugnemen
  • Haal iCloud van het device af, anders kunnen we je product niet terugnemen
  • Verwijder de ‘eventuele aanwezige’ simkaart
  • Reset naar de fabrieksinstellingen

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals Software, Installatie, Gebruiksklaarmaken.
  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Maatwerk computers of laptops, niet standaard maar afwijkende modellen
    CD’s, DVD’s Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is of digitaal geleverde software zoals anti-virus software, Microsoft Office en/of Microsoft Windows.
  • Levering van producten en diensten aan zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Kies en Koop Refurbished
Industrieweg Oost 5a 5
6662NE Elst

info@kiesenkooprefurbished.nl

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:

 

de levering van de volgende digitale inhoud:

 

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op 

papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Alle product categorieën

Refurbished Watch

Refurbished laptops

Refurbished Samsung