Skip to main content

Klachten procedure

Wij willen het natuurlijk voorkomen, maar mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze producten of diensten kunt u hier lezen welke procedure wij hanteren voor het behandelen van klachten.

Vastlegging van de klacht

Vertelt u ons a.u.b. per brief of per e-mail wat uw klacht is. Probeer hier zo duidelijk en beschrijvend mogelijk in te zijn, zodat wij een goed beeld hebben van het probleem. Stuur eventuele aankoopnota’s of reparatiebonnen mee. (een kopie volstaat)

Doorlooptijd

Wij streven er naar om binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht een reactie te geven. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, per email of per post zijn.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. 

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost?

Klanten van webwinkels kunnen het geschil ook aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alle product categorieën

Refurbished Watch

Refurbished laptops

Refurbished Samsung